Aktivitetar i kyrkjelyden


Vi har tilbod om faste aktivitetar for alle aldersgrupper.

Sjå kalender for dei næraste 4 dagane med aktivitetar og ein presentasjon av tilbodet vårt nedanfor denne.

Born og familie

Familiemiddag annakvar torsdag i kyrkja.

Les meir


Alder: 0-12 mnd. 
Tid: Tysdagar kl. 10.00 eller 12.00 NB: Påmelding!

Les meir


Mini-cantus er småbarnssang-gruppa for barn 1-2 år.

Les meir


Cantus Vialis er for barn 3-5 år. Navnet er på latin og har betydningen sang som beskyttelse på veien.

Les meir


Vi har eit mål om å tilby søndagsskule kvar søndag det ikkje er familiegudsteneste i Spjelkavik kyrkje. For tida har vi ikkje nok folk til dette, men vi vil kunngjere her på sidene våre når det er søndagsskule.

Les meir


Kvar gong det er vanlig gudsteneste på Hatlehol kan borna gå til søndagsskole eller bibelgjeng før preika.

Les meir


Aspirantkoret i Spjelkavik kyrkje er for barn i 1.-2. klasse.

Les meir


LEGO-klubben er for dei som går i 3.-6. klasse. Dei som går i 2. klasse kan få bli med etter 2. klasse-klubben på våren.

Les meir


Spjelkavik barnekantori er for gutter og jenter, fra 3. klasse og oppover. Fra 7. klasse danner sangerne et eget kor.

Les meir


Vi har to speidergrupper i kyrkjelyden: Spjelkavik KFUK-KFUM-speidere og Blindheim KFUK-KFUM-speidere.

Les meir


Ca. 1 lørdag i månaden. For vaksne både med og utan born.

Les meir


Ungdom

Middagsservering ein gong per månad.

Tirsdagar kl. 14.30-16.00 i Spjelkavik kyrkje. 

Pris kr 25,-. Gratis første gong. 

Sjå i kalendaren vår for datoar. 

Les meir


Ein fredag i månaden, frå 7. klasse.

Klubben er treffstedet med aktiviteter og god mat.

Les meir


Ein fredag i månaden, frå 9. klasse.

Les meir


Vaksne og eldre

Sorgsamling med undervisning i Spjelkavik kyrkje. Sjå kalender for dato.

Les meir


Vi startar sorggruppe i Spjelkavik kyrkje, mandag 14.oktober 2024 kl.12.00. Dette er ei samtale- /refleksjonsgruppe for dei som har mista eit nært familiemedlem.

Les meir


Ca. 1 lørdag i månaden. For vaksne både med og utan born.

Les meir


Samling for vaksne annakvar torsdag. Bibelundervisning, samtale om trusspørsmål, sosialt samver.

Les meir


Kyrkjeklubben er ein klubb tilrettelagt for utviklingshemma med eller utan følgje. Annankvar tysdag 18:00-19:30 i salongen i kyrkjekjellaren.

Les meir


Koret øver torsdagar fra kl. 19.30 til 21.30 i Spjelkavik kyrkje.

Les meir


Ein gong i månaden samlast fellesskapsgruppene. Det blir det laga eit samtaleopplegg for gruppene med utgangspunkt i denne gudstenesta.
Kontakt: Aud Romslo Schistad, tlf: 90723782

Les meir


Samlast fredagar, ein gong i månaden.
 

Les meir


Pensjonisttreff i kyrkjekjellaren ein gong for månaden med spennande og variert program. Det er alltid andakt, god mat og sang, men også nye gjester for kvar gong. Siste onsdag i kvar månad kl. 12.00.

Les meir