Påmeldingar


Bla nedover for å finne rett arrangement.

Finn du ikkje det du vil melde deg på til? Ta kontakt!

Påmelding til gudsteneste


Vi startar opp att med gudstenester i Spjelkavik kyrkje og på Hatlehol. Det blir påmelding og tilviste plassar.

Les meir

 

Påmelding til gudsteneste


Vi startar opp att med gudstenester i Spjelkavik kyrkje og på Hatlehol. Det blir påmelding og tilviste plassar.

Les meir

 

Påmelding til juniorkonfirmant-samlingar


Invitasjon er sendt til dei som går i 7. klasse.  

Les meir

 

Påmelding til juniorkonfirmant-samlingar


Invitasjon er sendt til dei som går i 7. klasse.  

Les meir

 

Konfirmantpåmelding


Informasjon om registrering og innskriving til konfirmasjon.

Les meir

 

Konfirmantpåmelding


Informasjon om registrering og innskriving til konfirmasjon.

Les meir