Trusopplæringa i Spjelkavik kyrkjelyd


Vi sender invitasjonsbrev i posten for kvart arrangement.

Vi anbefalar også faste aktivitetar for born og unge. Sjå oversikt over våre aktivitetar.

Kom og bli døypt!


Uavhengig av alder, nettverk eller økonomi: Du er velkommen!

Les meir

 

Kom og bli døypt!


Uavhengig av alder, nettverk eller økonomi: Du er velkommen!

Les meir

 

Når ein melder barnet til dåp blir ein også kalla inn til ei dåpssamling.

Les meir


Alder: 0-12 mnd. 
Tid: Tysdagar kl. 10.00 eller 12.00 NB: Påmelding!

Les meir


Samling med småbarnssong for 1-åringar i følgje med ein vaksen.

Les meir


Samling med song og bibelfortelling for 2-åringar i følgje med ein vaksen.

Les meir


Samling med bibelfortelling for 3-åringar i følgje med ein vaksen.

Les meir


Undreturen er ei oppdagingsferd  i kyrkjerommet. Kyrkja er eit spanande hus, annleis enn andre hus og det er mykje å sjå og undre seg over.
Gudsteneste med utdeling av 4-årsbok.

Les meir


Påskeverkstad og påskefortelling 6-åringar i følgje med ein vaksen.

Les meir


Bibelforteljing, formingsaktivitet og aktivitetsløype (utandørs), bollar og kakao.
Gudsteneste med utdeling av 1.-klassebok (6-årsbok).

Les meir


3 samlingar med bibelhistorie og ulike aktivitetar.
Introduksjon til LEGO-klubben.

Les meir


Fisk- og skattejakt på Atlanterhavsparken laurdagen før hausttakkefesten.
Gudsteneste med hausttakkefest og bokutdeling 

Les meir


Spennande oppgåver venter 4.-klassingane på lørdagen.
Dei har også oppgåver på gudstenesta søndagen.

Les meir


Vi feirar at det er omlag 10 år sidan dei fleste av 5.-klassingane vart døypt.
Ein samling med undervisning, film og mat.
Gudsteneste på søndagen.

Les meir


Overnatting i kyrkja, med film, klubbkveld og mat.
Gudsteneste på søndag med utdeling av salmebok.

Les meir


3 samlingar i kyrkja. Film, mat og klubbkveld.
Introduksjon til aktivitetsklubben.

Les meir


2 samlingar i kyrkjekjellaren. Film og pizza. Introduksjon til Filmklubben.

Les meir


Sjå informasjonen på Konfirmasjon-sida vår.

Les meir


Ein fredag i månaden, frå 9. klasse.

Les meir