4 år: Undretur


Undreturen er ei oppdagingsferd  i kyrkjerommet. Kyrkja er eit spanande hus, annleis enn andre hus og det er mykje å sjå og undre seg over.
Gudsteneste med utdeling av 4-årsbok.

Me studerer alteret, døypefonten, lysgloben og kan hende har 4-åringane lyst til å prøve å spele på orgelet?

Tid: Haustsemesteret (ca. oktober)

Tilbake