Spjelkavik sokneråd


Soknerådet er kyrkjelyden sitt demokratisk valde styringsorgan.

 

Jon Inge Lervåg - Leiar
Trude Løvoll Ødegaard - Nestleiar
Knut Bjune - Sokneprest
Rigmor Andersen Eide - Medlem i Ålesund kyrkjelege fellesråd
Odd Arne Skogen
Bernt Laurits Skjong
Lovise Sømme Strand
Kristin Grepstad Mørkeseth
Christina Margarete Duwe

Vara:
Ragnhild Holen Relling
Kjell Aas
Oliver Mikal Hanken
Inger Sofie Heggland
Lidvar Svein Flydal

 

Hans Roar Aas er daglig leder i Spjelkavik sokn og sekretær til soknerådet.

Ta kontakt på: hans.roar.aas@kyrkja.alesund.no eller ring 70 16 53 71 hvis du har spørsmål om soknerådsarbeidet.

Du kan også ta kontakt med soknerådsleder Jon Inge Lervåg på telefon: 90 12 95 49

 

Møter 1. halvår 2021:

19. januar (avlyst pga Covid-19)

16. februar

16. mars

20. april

18. mai

15. juni
 

Her kan du lese soknerådet si årsmelding, rapportar, årsregnskap og soknepresten si årsmelding. Årsmøtet er 18. april rett etter gudstenesta.

Les meir