Internasjonal kafé


Ca. 1 lørdag i månaden. For vaksne både med og utan born.

Hald deg oppdatert gjennom facebookgruppa https://www.facebook.com/groups/international.cafe.alesund/

Tilbake