Søndagsskolen Hatlehol


Kvar gong det er vanlig gudsteneste på Hatlehol kan borna gå til søndagsskole eller bibelgjeng før preika.

Borna opp til 3.klasse samlast til søndagsskolen
Kontakt: Ragnhild Eide Akslen 97692733
Borna fra 4.-8.klasse samles i Bibelgjengen.
Kontakt: Bjørn Halfdan Leine 95994533 

Tilbake