Konfirmantpåmelding


Informasjon om registrering og innskriving til konfirmasjon 2022-2023.

 

Invitasjonsbrevet til konfirmantane 2022-2023 (2008-kullet) vart sendt ut i uke 22.

Last ned invitasjonsbrevet her (pdf)

Det var informasjonsmøte for føresette om konfirmasjonstida mandag 13. juni, registrering på nett til og med 19. juni og innskrivingsdagar 20.-21. juni. Påmeldingsskjemaet er no åpent for dei som ikkje rakk den første fristen.

Vi har no venteliste på LEIR-opplegget vårt, sidan vi allereie har fleire søkarar enn plassar.

Påmeldingsskjemaet finn ein her: https://spjelkavik.kyrkjelyd.no/Om-oss/Påmeldingar/Konfirmantskjema?oid=2123fcef-36bb-4458-9bee-1a487efa7871&fid=94d3e500-0384-4dd3-8aa1-a85666094981

 

 

Konfirmasjonstida i Spjelkavik følgjer skuleåret. Vi har normalt innskriving før sommarferien og startar konfirmantopplegget i september.

DÅP OG KONFIRMASJON:
Ein må vere døypt for å bli konfirmert. For dei som ikkje er døypt arrangerer vi eit eige dåpskurs med sikte på dåp i løpet av året. Kurset blir nokre samtalar/samlingar i tillegg til dei andre konfirmantsamlingane.

ØKONOMI:
Prisen for dei ulike opplegga er satt så lav som mogleg, men kan likevel være ei utfordring for nokre familiar. Vi ønsker ikkje at økonomi skal være eit hinder for å vere konfirmant. Ta kontakt med spørsmål om tilpassa innbetaling eller fritak frå betaling.

Tilbake