Nokon å snakke med?


Treng du nokon å snakke med? Ein telefonsamtale kan vere til hjelp. Her er fleire som du kan ta kontakt med.

Dersom du treng nokon å snakke med, kan du ringe ein av desse:

Audun Askim, kvardasprest, 99382655.
Anders Grytten, prest, 45512504
Bjarte Hove, prest, 45270443
Åsrun Eli Håvik, diakon, 41364814
Kathinka Røsberg Møller, trusopplærar, 47380303
Sølvi Ulvestad, kateket, 41322714

 

Kirkens SOS er tilgjengeleg heile døgnet: 22 40 00 40

 

Tilbake