Søndagsskulen Spjelkavik


Vi har eit mål om å tilby søndagsskule kvar søndag det ikkje er familiegudsteneste i Spjelkavik kyrkje. For tida har vi ikkje nok folk til dette, men vi vil kunngjere her på sidene våre når det er søndagsskule.

Tilbake