Digitale gudstenester


2. mai og 9. mai blir det ikkje gudstenester i Spjelkavik kyrkjelyd, men digitale tilbod.

2. mai sender vi ein søndagsandakt med eit musikkstykke og ein salme frå Spjelkavik kyrkje.

9. mai sender vi gudsteneste frå Hatlehol med band og konfirmantar som medverkande.

Dei som skulle hatt dåp i gudstenestene er sett opp med eigne dåpsgudstenester same dag.

Tilbake