Konfirmasjon i Spjelkavik kyrkjelyd

Konfirmasjonstida er ei opplæring i den kristne trua ein vart døypt til. For å bli konfirmert må ein vere døypt. Den som ikkje er døypt kan også vera med på opplegget i konfirmasjonstida, men ein må finne ut undervegs om ein vil bli døypt og konfirmert.

Konfirmantar 2019-2020

Foreløpig ligger her informasjonsbrevet fra i fjor. Nytt og oppdatert informasjonsbrev kommer ut i løpet av mai, både i postkasser og her på nettsida.

Datoer å merke seg:

Informasjonsmøte for kommende konfirmantforeldre: mandag 3. juni 2019 kl. 20:00

Innskrivingsdager (fordeling på tid kommer): tirsdag 18. og onsdag 19. juni 2019.

 

(fjorårets)Les informasjonsbrevet her (PDF):(fjorårets)

Konfirmasjonsdatoar

Konfirmasjonsdatoane for 2020 fordeler seg slik:

Lørdag 23. mai 2020: Blindheim
Søndag 24. mai 2020: Flisnes, Emblem
Lørdag 6. juni 2020: Spjelkavik
Søndag 7. juni 2020: Åse, Lerstad

Ønske om bytte av dag vert tatt imot ved innskriving.
Ønske om tidspunkt vert tatt imot i løpet av konfirmasjonstida.

Konfirmasjonsdatoane for 2021 fordeler seg slik:

Lørdag 29. mai 2021: Åse, Lerstad
Søndag 30. mai 2021: Spjelkavik
Lørdag 5. juni 2021: Flisnes, Emblem
Søndag 6. juni 2021: Blindheim

Ønske om bytte av dag vert tatt imot ved innskriving.
Ønske om tidspunkt vert tatt imot i løpet av konfirmasjonstida.

Konfirmasjonsdatoane for 2022:

Blir fastsatt og offentliggjort i mai 2020.
Dei siste åra har vi pleid å legge konfirmasjonane på siste helga i mai og første helga i juni, med justeringar for å unngå pinsehelga.
Dagane varierer mellom barneskulekretsane etter mønsteret ein ser ovanfor (samme oppsett 
annakvart år ).
For å ha fleksibilitet i planleggingen av konfirmantarbeidet ønsker vi ikkje å fastsette datoane for meir enn 2 år fram i tid.