Fisketur og skattejakt

Fisketur og skattejakt

04.09.2019

Fisketur og skattejakt

Dei som går i 3. klasse er invitert til Fisketur og skattejakt laurdag 21. september.

Invitasjonsbrev er sendt i posten.

Påmelding her: https://secure2.mylabora.com/P%C3%A5melding?oid=2123fcef-36bb-4458-9bee-1a487efa7871&fid=e09da2ce-108e-4837-9df8-af5173a3ea75 seinast tysdag 17. september onsdag 18. september.

Tilbodet er ein del av trusopplæringa i Spjelkavik kyrkjelyd. Ved spørsmål, kontakt Kathinka R. Møller: 47380303 / kathinka.rosberg.moller@kirken.aalesund.no.