Tårnagenthelg

29.05.2019

Tårnagenthelg

Dei som går i 4. klasse er invitert til Tårnagent-helg i kyrkja 15.-.16. juni.

Invitasjonsbrev er sendt i posten.

Påmelding her: https://secure2.mylabora.com/P%C3%A5melding?oid=2123fcef-36bb-4458-9bee-1a487efa7871&fid=848fe521-8ba5-4307-9e55-aca2134d8db3 seinast onsdag 12. juni.

Tilbodet er ein del av trusopplæringa i Spjelkavik kyrkjelyd. Ved spørsmål, kontakt Kathinka R. Møller: 47380303 / kathinka.rosberg.moller@kirken.aalesund.no.