10-års dåpsfest

03.05.2019

10-års dåpsfest

Dei som går i 5. klasse er invitert til 10-års dåpsfest i kyrkja laurdag 18. mai og sundag 19. mai.

Invitasjonsbrev er sendt i posten.

Påmelding her: https://secure2.mylabora.com/P%C3%A5melding?oid=2123fcef-36bb-4458-9bee-1a487efa7871&fid=d867b4f8-b6e8-4133-8ae7-eccbfef24080 seinast torsdag 16. mai.

Tilbodet er ein del av trusopplæringa i Spjelkavik kyrkjelyd. Ved spørsmål, kontakt Kathinka R. Møller: 47380303 / kathinka.rosberg.moller@kirken.aalesund.no.