Det Norske Misjonsselskap

Det Norske Misjonsselskap

07.06.2018

Det Norske Misjonsselskap

Vi støttar mellom anna ein kristen TV-stasjon og distribusjon av Bibelen.

Kyrkjelyden støttar:

  • Satelittsendingar i fem kanalar og  på tre språk gjennom SAT-7.
    Drama, aktualitetsprogram, song og musikk, live show, undervisning og forkynning. 
  • Bibeldistribusjon gjennom bokhandlarar og lokale medarbeidarar som står for sal og levering direkte til kyrkjelydar, skular og privatpersonar.
  • Medieorganisasjonen Middle East Media og Anafora retreat- og kurssenter.

Gåve direkte til arbeidet: konto 8220 02 85057 merk Midt-Austen
Les meir om arbeidet i Midt-Austen her.