Barnekantoriet

Barnekantoriet

17.08.2016

Spjelkavik barnekantori er for gutter og jenter, fra 3. klasse og oppover.
Fra 7. klasse danner sangerne et eget kor.

Øvelser: Onsdager i Spjelkavik kyrkje fra kl. 17.30 til 18.30. Kveldsmat etterpå.